Predchádzajúci banner Nachádzajúci banner

Poradna

Ochrana odkvapov pred zamrzaním

Pre účely ochrany odkvapov pred zamrzaním je potrebné zabezpečiť celú odtokovú cestu, teda od začiatku odkvapu až po odtok v nezamŕzajúcej hĺbke (50 – 75cm pod povrchom zeme).
V stredných Čechách a miernom pásme je počítaná dĺžka žľabu + zvodu x 2 (teda 36 – 60W/bm)
Príklad: žľab 10m + zvod 4m = 14m x 2 = 28m vykurovacieho kábla (doporučujeme najbližší alebo dlhší vykurovací kábel)
Na vyššie položených miestach je počítaná dĺžka žľabu + zvodu x 3 (teda 54 – 90W/bm)
Príklad: žľab 10m + zvod 4m = 14m x 3 = 42m vykurovacieho kábla (doporučujeme najbližší alebo dlhší vykurovací kábel)
Regulácia je umiestnená v rozvádzači a snímač je umiestnený v odkvapovom žľabe.
Na krátke odkvapy, zvody alebo úžľabie je možné použiť inteligentné vykurovacie káble ICE-Stop, ktoré sa dajú v prípade potreby i skrátiť, alebo je možné ich umiestniť tesne vedľa seba. Nepotrebujú reguláciu a nikdy sa nemôžu prehriať!! Umožňujú väčšiu flexibilitu a uľahčenie návrhov.
Príchytky do odkvapu, žľab i zvod sa umiestňujú po cca. 50 - 70cm, plastová reťaz je fixovaná cez ústie zvodu.
Účel plastovej reťaze je ten, aby nedošlo k pretrhnutiu vykurovacieho kábla váhou alebo ťahom.

Doporučený typ vykurovacieho kábla: odporové DTIP-18, DTCE-30, samoregulačné ICE-Stop
Fixačné prvky: Príchytky do odkvapu žľab, príchytky do odkvapu zvod, plastová reťaz do zvodu
Regulácia: Devireg 850 III. pre odkvapy, Devireg 316, Regulačný set - Odkvapy, Regulačný set - Basic

Ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom

Pri ochrane vonkajších plôch pred snehom a ľadom je možnosť buď chrániť celkovú plochu, alebo len pruhy a komunikačné cesty (len to najnutnejšie).
V stredných Čechách a miernom pásme je počítané 250 – 300 W/m2
Príklad: chodník dĺžka 10m x šírka 1m = 10m2 x 300W = 3000W vykurovacieho kábla (doporučujeme najbližší alebo dlhší vykurovací kábel)
Na vyššie položených miestach počítame 300 – 350 W/m2
Príklad: vjazdové pruhy každý s dĺžkou 10m x šírka 0,6m x 2 pruhy = 12m2 x 350W = 4200W vykurovacieho kábla (doporučujeme najbližší alebo dlhší vykurovací kábel) výkon na celkovú plochu je možné zložiť i z niekoľkých vykurovacích káblov.
Regulácia je umiestnená v rozvádzači a snímač je umiestnený v chránenej ploche.

Doporučený typ vykurovacieho kábla: odporové DTIP-18, DTCE-30, vykurovacie rohože EKOHEAT WAY 300, EM-2CM
Fixačné prvky: Devifast, Deviclip, Devifix (k vykurovacím rohožiam nie sú potrebné)
Regulácia: Devireg 850 III. na vonkajšie plochy, VIA-DU, Devireg 316, Regulačný set - vonkajšia plocha, Regulačný set - vonkajšia plocha Basic

Ochrana potrubia pred zamrznutím

Ochrana potrubia pri minimálnej teplote okolia -20°C a minimálnej teplote kvapaliny v potrubí +10°C je potrebný výkon vykurovacieho kábla:
Preklad tabulky: Priemer potrubia, Hrúbka izolácie, Najnižšia teplota okolia, Potrebný výkon na m


Potrebný výkon dosiahneme priložením jeden či viackrát po dĺžke v dolnej časti potrubia, alebo omotaním vykurovacieho kábla okolo potrubia. U samoregulačných káblov s koncovkou je možné vykurovací kábel inštalovať i dovnútra do potrubia - potom je nutné použiť špeciálnu priechodku 3/4 - 1" (dodávame ako príslušenstvo).
Príklad: potrubie dĺžky 10m / priemer 1" (25mm) = potrebný výkon 9,1W/bm vykurovacieho kábla (doporučujeme vykurovací kábel s výkonom 10W/bm potrubia a umiestnenie jedenkrát pozdĺž potrubia)
Plastové potrubie je nutné podlepiť, potom priložiť vykurovací kábel a prelepiť AI páskou a následne zaizolovať minimálne 20mm tepelnej izolácie (mirelon, sk. vata,..). Al páska je z dôvodu rozloženia teploty do väčšej šírky.
Kovové potrubie nie je nutné podlepovať, len priložiť vykurovací kábel a prelepiť Al páskou a následne zaizolovať minimálne 20mm tepelnej izolácie. Al páska je z dôvodu rozloženia teploty do väčšej šírky.
Regulácia je umiestnená buď v rozvádzači alebo na stene. Snímač je umiestnený na potrubí vystavenom najextrémnejším podmienkam. K samoregulačným vykurovacím káblom nie je nutná regulácia.
Samoregulačné káble sú buď v metráži (pre individuálne rozmery), nutné zakúpiť spojku, alebo hotové s prívodným káblom (zástrčkou).

Doporučený typ vykurovacieho kábla: odporový DTIP-10, EKOHEAT CAB 10, samoregulačná metráž: pipeguard 10W/m, pipeguard 25W/m, iceguard 15W/m, FS-A 10W/m, FS-B 26W/m,
Hotové: (inteligentné káble) DPH-10, Frostguard, stavebnicový systém FlexiClic FP, vykurovacie káble s vstavaným termostatom PFP.
Fixačné prvky: Al páska 50mx50mm, Sklená páska TAPE-GT66-GLASS
Príslušenstvo: priechodka 3/4 - 1" na aplikáciu do potrubia (pre káble DPH-10 a Frostguard)
Regulácia: Devireg 330, Devireg 610, Raychem AT-TS-13

Podlahové kúrenie ako hlavný zdroj tepla

Elektrické podlahové kúrenie je možné použiť ako jediný zdroj tepla pre Váš dom, byt, alebo komerčné priestory. Je ale nutné, aby bola tomuto vykurovaciemu systému venovaná dostatočná podlahová plocha. Dá sa povedať, že stačí 2/3 podlahovej plochy miestnosti.
Pre tento spôsob vykurovania sa používajú odporové vykurovacie káble, ktoré sa podľa priloženého návodu fixujú na podlahovú plochu.
Ohybná hadica (husí krk) pre teplotný senzor, je vyvedená min. 50 cm do vykurovanej plochy. Nasleduje zaliatie stavebnou hmotou (betón, anhydrit,..), po jej vytvrdnutí inštalujte termostat (reguláciu).
Na podlahe s podlahovým kúrením môže byť nábytok, pokiaľ je zabezpečený odvod tepla (stačia nožičky 1,5cm).
Potrebný výkon v miestnosti je možné určiť na základe tepelných strát, (alebo odhadom: Obývacia miestnosť: 130W/m2, komunikačná miestnosť 80-100W/m2, kúpeľňa 150-160W/m2). Pod plávajúcou podlahou 100W/m2 a termostaty nastaviť na max. 27°C.
Príklad: celková plocha kuchyne 30m2, odčítať zastavané plochy: kuchynská linka -4m2 = 26m2 x 130W/m2 = 3380W/kuchyňa (doporučujeme najbližší alebo menší vykurovací kábel) výkon na celkovú plochu je možné zložiť i z niekoľkých vykurovacích káblov.

Doporučený typ vykurovacieho kábla: odporové DTIP-18, EKOHEAT CAB 5, CAB 10, CAB 20, T2Blue 10, T2Blue 20,
Fixačné prvky: Devifast, Al páska 50mx50mm,
Regulácia: Devireg 530, 532,550, 535, Raychem R-TC, R-TE, centrálne riadenie Devilink, Watts 760
Doporučená tepelná izolácia: AVITOP 1mm je zrovnateľný s cca.10cm polystyrénu, E-Board

Podlahové kúrenie doplnkové alebo s nízkou výškou

Podlahové kúrenie je možné realizovať takmer všade. I v panelových domoch alebo rekonštrukciách. Vykurovacie rohože majú minimálnu výšku 2,5 – 3,2mm a sú už vypletené na sklenej tkanine, aby bola ich položenie čo najjednoduchšie. Sú dve varianty vyhotovenia: jednožilové (dva studené prívodné káble, jeden na začiatku a druhý na konci a oba sa potom musia dostať k sebe a zapojiť do termostatu) – výška 2,5mm, 150W/m2, samolepiaca, zložitejšia montáž, DEVI
Dvojžilové (len jeden studený prívodný kábel (nemusíte sa vracať)) výška 3mm, výkon 160W/m2, samolepiaca, veľmi jednoduchá montáž, EKOHEAT MAT.
Príklad: celková plocha kúpeľne 8m2, odčítať zastavané plochy: vaňa (1,8 x 0,8) -1,44m2 = 6,56m2 = Vykurovacia rohož DEVI DSVF-150/6m2 alebo Raychem T2QuickNet 160/6m2, doporučujeme najbližšiu alebo menšiu vykurovaciu rohož, výkon na celkovú plochu je možné zložiť i z niekoľkých vykurovacích rohoží.
Na urýchlenie nábehu teploty a maximálne zníženie tepelných strát doporučujeme podlahu 24h pred pokladaním natrieť tepelnou izoláciou TK-THERM. Táto tepelná izolácia môže urýchliť nábeh teploty až desaťnásobne.

Doporučený typ vykurovacej rohože: EKOHEAT MAT 160, DSVF-150, T2QuickNet 160, Vykurovacie rohože FENIX
Fixačné prvky: nie sú potrebné
Regulácia: EKOHEAT REG 001, 002, 003, Devireg 530, 532, 550, 535, Raychem R-TC, R-TE, centrálne riadenie Devilink, Watts 760, VTM 3000
Doporučená tepelná izolácia: AVITOP 1mm je porovnateľný s cca.10cm polystyrénu, E-Board

Podlahové kúrenie suchou cestou

Podlahového kúrenie je možné používať i v priestoroch, kde nemôžeme alebo nechceme použiť v konštrukcii podlahy mokrý proces. (bez betónovania, bez štrkovanie, bez zalievania anhydritom).
Zvoliť je možné buď inštalačné dosky, alebo vykurovací koberec (vykurovací pás). Inštalačné dosky sú opatrené zo spodu polystyrénom, ktorý tepelne izoluje a teplo "odráža" smerom nahor a hliníkovým plechom, ktorý rozvádza teplo do celkovej plochy. Vykurovacím prvkom sú vykurovacie káble s výkonom 10W/bm.
Vykurovací koberec je možné zvoliť celoplošný Devidry, alebo kusový len napr. pod nohy v kancelárii, alebo do detského hracieho kútiku. Vykurovací koberec Devidry je jednoduchou skladačkou a zvládne ho inštalovať každý i bez znalosti elektrotechniky.
Obvyklou krytinou sú plávajúce podlahy alebo masívne drevo. S použitím inštalačných dosiek môže byť hrúbka krytiny až 14mm masívneho dreva. S kobercami Devidry až 10mm.
Na podlahe s podlahovým kúrením môže byť nábytok, pokiaľ je zabezpečený odvod tepla (stačia nožičky 1,5cm).
Pod plávajúce podlahy 100W/m2 a termostaty nastaviť na max. 27°C. Na 1m2 dosky počítajte 10bm vykurovacieho kábla.
Príklad: celková plocha izby 30m2 = 30m2 inštalačných dosiek Devicell x 10 = 300m vykurovacieho kábla DTIP-10 (doporučujeme najbližší alebo menší vykurovací kábel) výkon na celkovú plochu je možné zložiť i z niekoľkých vykurovacích káblov.
Pre urýchlenie nábehu teploty a maximálne zníženie tepelných strát doporučujeme podlahu 48h pred pokládkou natrieť tepelne izolačnou stierkou. Táto tepelná izolácia môže urýchliť nábeh teploty až desaťnásobne.

Doporučený typ kábla: odporové DTIP-10, EKOHEAT CAB 10, T2Blue 10, samoregulačné T2Red,
Inštalačné dosky: Devicell, EKOHEAT CELL, T2Reflecta
Regulácia: Devireg 530, 532,550, 535, EKOHEAT REG 001, 002, 003, Raychem R-TC, R-TE, centrálne riadenie Devilink

Doporučený typ vykurovacieho koberca: Devidry, vykurovací koberec kusový
Regulácia: Devidry kit, Devidry PRO 535,
Doporučená tepelná izolácia: AVITOP 1mm je porovnateľný s cca.10cm polystyrénu, E-Board

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať zákaznícku linku:
+420 732 769 017, Jakub Křeček
alebo e-mail: j.krecek@topenipraha.cz

Doprava zadarmo! Už pri objednávke nad 200 € za Vás dopravu po celej SR hradíme my.

Spôsob platby
 • Platba na dobierku (1.9 €)
 • * zadarmo od 200 €
 • Platba vopred (0 €)
 • Platba v hotovosti (0 €)
 • Platba kartou (0 €)
Visa Visa Electron MasterCard
Spôsob dopravy
 • GLS (6.9 €)
 • * zadarmo od 200 €
 • DPD (9.9 €)
 • * zadarmo od 200 €
 • Osobný odber Praha, ČR (0 €)
 • Osobný odber Ústí nad Labem, ČR (0 €)
 • DB Schenker - paleta (49 €)
Overené zákazníkmi

Obchod Ekoterm-kurenie.sk získal vďaka spokojnosti overených zákazníkov prestížny certifikát Overené zákazníkmi. Recenziu na tento obchod môžu písať len overení zákazníci - tým máte istotu pravdivosti recenzií.

Kontaktujte nás
Provozovna Praha
EKOTERM s.r.o.
Bělohorská 164 (1.patro)
169 00 Praha 6
 
Tel.: +420 235 300 840
Tel.: +420 235 300 842
 
Telefóny a fax aj mimo otváraciu dobu:
Tel.: +420 732 769 017
 
IČ: 61682446
DIČ: CZ61682446
 
E-mail: obchod@ekoterm-kurenie.sk
E-mail: j.krecek@topenipraha.cz
 
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Výdajné miesto Ústí n / L
František Křeček - EKOTERM
V Podhájí 30
400 01 Ústí nad Labem
 
Tel.: +420 604 273 655
 
 
E-mail: usti@topenipraha.cz
 
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Bankové spojenie:
Číslo účtu:115-5552240267/0100
IBAN:CZ2301000001155552240267
SWIFT (BIC):KOMBCZPPXXX
Newsletter

Tisíce položiek skladom!

Na trhu sme už od 1990

Osobný odber v Prahe alebo Ústí n. L.

Nahoru

Spoločnosť EKOTERM, s.r.o. žiada o Váš súhlas s používaním súborov cookie na účely výkonu a reklamy. Reklamné súbory cookie tretích strán používame na to, aby sme Vám mohli ponúkať prispôsobenú reklamu. Ďalšie informácie alebo doplnenie nastavení získate kliknutím na tlačidlo "Viac informácií". Súhlasíte s používaním súborov cookie a spracovaním spojených osobných údajov?

Viac informácií