Montáž elektrickej vykurovacej rohože.

Pred samotnou montážou je dôležité vykonať dôkladnú prípravu a plánovanie. Je potrebné skontrolovať, či sú všetky potrebné materiály a nástroje k dispozícii. Ďalej je nutné zistiť, či je podlaha vhodná na inštaláciu vykurovacej rohože a či sú splnené všetky bezpečnostné normy a predpisy.

 

Po zaistení všetkých potrebných informácií je nutné vytvoriť plán montáže, ktorý bude obsahovať rozvrhnutie vykurovacej rohože na plochu podlahy, umiestnenie termostatu a ďalšie dôležité detaily. Tento plán by mal byť dôkladne premyslený a pripravený tak, aby montáž prebiehala čo najefektívnejšie.

Posledným krokom v tejto fáze je príprava podlahy, ktorá by mala byť čistá, suchá a rovná. Je dôležité odstrániť všetky nerovnosti a prípadné prekážky, ktoré by mohli brániť v inštalácii vykurovacej rohože.

Inštalácia vykurovacej rohože

Po príprave a plánovaní je možné pristúpiť k samotnej inštalácii elektrickej vykurovacej rohože. Najskôr je potrebné rozložiť rohož na pripravenú podlahu a skontrolovať, či je všetko správne umiestnené a pripravené na pripojenie. Vykurovacia rohož EKOHEAT MAT obsahuje inštalačnú trubicu tzv. "husí krk" ktorý je potrebné inštalovať min 50cm do vykurovanej časti podlahy, pod vykurovaciu rohož. Do tejto inštalačnej trubice sa následne zavedie podlahový teplotný senzor.

Ďalej je nutné vykonať inštaláciu termostatu a prepojiť ho s vykurovacou rohožou. Termostat by mal byť umiestnený na vhodnom mieste, kde nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným tepelným zdrojom.

Po prepojení termostatu s rohožou je možné pripojiť vykurovaciu rohož k elektrickej sieti a skontrolovať, či všetko správne funguje. Je dôležité dodržiavať návod na inštaláciu a postupovať podľa pokynov výrobcu.

Dokončenie a kontrola

Po dokončení inštalácie je dôležité vykonať dôkladnú kontrolu celého systému. Je potrebné skontrolovať, či vykurovacia rohož správne funguje a či sa termostat chová podľa očakávania. Pokiaľ je všetko v poriadku, môžete pokračovať s dokončením povrchu podlahy.

Po dokončení montáže je vhodné zákazníka oboznámiť s prevádzkou vykurovacej rohože, vysvetliť mu ovládanie termostatu a zodpovedať prípadné otázky. Dôležité je tiež zdôrazniť, že v prípade akýchkoľvek problémov či porúch je treba kontaktovať odborníka.

Montáž elektrickej vykurovacej rohože je náročný proces, ktorý vyžaduje starostlivú prípravu, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a precíznu prácu. S dodržaním správnych postupov a starostlivosťou však môže byť tento systém veľmi efektívnym spôsobom vykurovania interiéru.